Jumal vaatab ja maailm ootab

Pastor Olius Thaling sõnum kogudusele 2015. aasta esimesel pühapäeval. Küsimus, miks inimesed ei soovi tulla kogudusse? Kas kogudus on selles positsioonis, mis Jumalal tema jaoks on? Kuula...

Read More

Õigus

Õigus

Vaimulik sõnum pastor Olius Thalingult:   2. Pt. 3: 13, 14 Aga meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus ÕIGUS elab! Selle maailma, kus me praegu elame, suurimaks defitsiidiks ja vajaduseks on õigus. Aga mis üldse on õigus? Kellel on õigus ja mille eeskujul me õigust mõõdame või arvestame? Kohtumaja, kohtunik? Kas sealt tuleb alati kõige õigem otsus? Selle maailma kohus mõistis Ainsa Õige, Jeesuse Kristuse, surma ja Tema surmamisega on ka selle maailma õigus surmatud – seda me kohtame kõikjal. Aga tänu Jumalale, et Jeesus tõusis surmast ellu ja Temas elab õigus ja ka nendes, kes on Temas. Kõik märgid näitavad, et ei ole kaugel see aeg kui täitub tõelise jumalalapse ootus: Aga meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab! Sellepärast, armsad, seda oodates püüdke, et ta teid leiaks veatuina ja laitmatuina rahus… (2. Pt. 3: 13, 14)...

Read More

VIDEO: Evangeelsed tervendus- ja vabastusteenistused

Laupäeval 22. nov. kell 17 ja pühapäeval 23 nov. kell 11 toimusid Eelimi nelipüha kirikus evangeelsed- tervendus- ja vabastusteenistused. Teenis Leedu nelipüha kiriku pastor Jevgenijus Semchenko koos abikaasaga. Pastor Jevgenijus jutlustas usus ja Püha Vaimu väes. Koosoleku lõpus teenis ta koos abikaasaga kõiki soovijaid palves. Paljud inimesed said Jumala poolt puudutatud ja abi. Mitmed on tunnistanud, et nende selg sai terveks, samuti palvetas pastor Jevgenijus koguduseõe eest, kes kannatas juba pikka aega vähi all. Järgmisel päeval haiglas näitas kompuuteruuring, et ihus ei ole enam haigust. Tänu Jumalale! Kui  Sina isiklikult või mõni tuttav sai abi mõnes terviseküsimuses nendel teenistustel, siis julgustan oma tunnistust ka meiega jagama. Kirjuta: kirik@eelim.ee.   Vaata teenistuste salvestusi   Teenistus laupäeval 22. novembril.   Teenistus pühapäeval 23. novembril.   Koosolekud salvestas Pildiraadio (Kuressaare...

Read More

Prohveteeringud: Ärkamise tõusulaine; Taevane Tuli

  Tim Sheets: 31.augustil 2014 tulnud prohvetlik sõnum allikas: Elijahlist.com Kolmas suur ärkamise tõusulaine hakkab liikuma Issand ütleb: “Ma olen otsustanud ja toon esile nüüd uue ajajärgu. See mille eest te olete palvetanud, võidelnud ja seisnud saab nüüd vabastatud. Ma olen selle määranud ja ma ei tõmbu tagasi. Suurim Minu kuningriigi pealetung on algamas nüüd. Kolmas suur ärkamine hakkab liikuma edasi Minu väe tõusulaineis nüüd. See on minu esiletõusu aeg, ütleb Issand. Te saate näha nüüd uut liiki allesjäänud võitlejaid, keda Ma olen hoidnud selle päeva ja tunni jaoks. Need, kes ei ole ega hakka kummardama Baali, mammonat või religioosset impotentsust, neil on Taanieli meelekindlus ja nad ei põrku tagasi seistes silmitsi kurjuse käskudega. Nagu Ester, nad kummutavad need ümber minu määrustega. Kultuuri kujundajad hakkavad tõusma esile nüüd. Eraldatud sõdurid tõusevad esile, kellel on Taaveti süda, Saalomoni tarkus ja Pauluse visadus. See on uus põlvkond, kes astub välja Minu eest selles ajas, keda ei saa ära osta ja nad ei tee kompromisse. Nende kõrv on häälestatud kuulma Minu häält nagu Saamuelil. Mina räägin ja nad järgivad alanduses. Nad domineerivad minu heaks, sest Ma ei ole kutsunud oma kogudust alistuma kultuurile, vaid pigem olla Minu valitud, et määrata kultuuri suundi ja reguleerima seda Minu nime ja Minu sõnaga. Kultuuri kujundajad tulevad ja astuvad oma kohtadele. Ma tõusen selles uues ajas esile oma jäägiga, oma auga, autoriteediga ja väega, ja Ma tõusen esile Oma tuliste inglihulkadega. See saab olema ilmne toetus. Üleskutse minu jäägile on: tõuse nüüd ja hävita rüvedus oma piirkonnas. Seisa vastu ja valitse! Hakka vastu ja seisa! Ma viin oma rahva lahingusse, ütleb Issand. Ma näitan neile oma tugevat käsivart. Ma ei astu tagasi. Ma ei jää ükskõikseks. Ma ei jää kõrvalseisjaks. Ma tõusen ja Ma müristan nurjatuse juurte ja jõleduste vastu, mis Mind teotavad. Ma tõusen ebajumalateenimise vastu. Ma tõusen antikristliku valitsuse vastu, mis distantseerub minust ja teotab Mind. Ma ei sule oma silmi. Ma vaatan ja Ma näen. Ma saan aru ja ma mõistan õiglast kohut. Ma ei anna järele. Ma ei lase end pilgata. Passiivsusele tuleb vastus julgete, agressiivsete sihikindlate sõjameeste kaudu. Taevane Tuli ja Minu valitud sõdurid hakkavad põlema Minu sõnumiga Ja nüüd ma ilmutan ärkamise tule mootoreid, kohad kust tuleb esile Püha Vaimu tuli. Tornaadode tulekeerised hakkavad pöörlema läbi regioonide. Ma vastan nüüd Baali prohvetitele tule kaudu, ütleb Issand. Minu au tule puhuvad lõkkele Püha Vaimu tuuled. Põrgu seda ei peata. Põrgu takistused...

Read More

Eelimi koguduse rajaja Y. V. Ölvingssoni elust

Evald Kiili (1997, lk 7j) „Meenutusi nelipühi ärkamisest Eestis“ võtab vaatluse alla nelipühaliikumise esimese Eesti Vabariigi ajal, sidudes kohalike koguduste töö tervikuks laiema ajaloolise taustaga. Kiil alustab liikumise põhjendamisega Apostlite tegudes kirjeldatud nelipühapäevaga, näitab usklike vaimulikke igatsusi XIX sajandi lõpul, vaimulikke ärkamisi Walesis, Indias Muktis, Los Angeleses ja Skandinaavias. Nelipühasõnum jõudis pea Saksamaalt ja Skandinaaviast pärit kuulutajate kaudu Eestimaale, nii Tartu, Tallinna, Narva, Noarootsi jne. On fakt, et esimesel Eesti Vabariigi ajal alguse saanud Noarootsi Riguldi ja hiljem Tallinna Vaba Evangeeliumi (Nelipüha) kogudused rajati ühe ja sama Rootsi misjonäri Yngve Valdemar Ölvingssoni poolt (samas, lk 37). Tema erakordne elu ja panus nelipüha liikumise edendamisel oleks väärt põhjalikumat uurimust, kuid siinkohal lühidalt mõningad faktid tema kohta. Y.V. Ölvingsson sündis 12. Augustil 1893 Vissefjärdas Rootsis. Ta oli Hilda ja Ölving Petterssoni esimene üheteistkümnest lapsest. Ristimisel sai ta nimeks Yngve Voldemar Ölvingsson. Selline perekonnanime muutus oli siis Rootsis tavaline ja tõlgituna tähendab Ölvingu poeg (Hallman, 2013). 1914. aastal teenides Esimese Maailmasõja ajal Rootsi sõjaväes, kohtus ta usklike sõduritega ja sai usklikuks. 1918. Aastal võttis Y.V. Ölvingsson osa metodisti kiriku piiblikursusest Stockholmis kus koges Püha Vaimuga ristimist. Järgmisel aastal algasid kahe ja poole aasta pikkused teoloogia õpingud Uppsala metodisti usuteaduste seminaris. Y.V. Ölvingsson teenis kaasa nii Uppsala koguduses kui Põhja-Rootsi nelipühaliikumises. Soovides minna Siberisse misjonäriks, ei saanud ta alguses viisat, kuid sobivat hetke oodates tuli ta Eestisse Noa-Rootsi vene keelt õppima. Seal viibides, leidsid kohalikud, et tema on just õige mees alustama palvetundide pidamist nii Riguldis, Noa-Rootsis, Vormsil kui paljudes teistes Eestimaa paikades (Ölvingsson, Mälestusi neljakümne üheksa aastasest usuelust, 1963, lk 169j). Y.V. Ölvingsson toimetas ka ajakirja „Valgus“, mille ta 1924. aastal asutas. Selle kaudu võisid paljud usklikud saada vaimutoitu ja usulist tarkust ning julgustust. Ajakiri ilmus algusaastatel harvem, kuid hiljem 1 kord kuus 1940. aastani (Tutt, 2002, lk 34, 58). Jättes Noa-Rootsi töö juhtimise Oskar Larsonile tuli Y.V. Ölvingsson 1925. aastal Tallinnasse ja koos kohalike nelipühimeelsete usklikega alustas koosolekute pidamist. Nii sündiski 1926. aastal alguses Tallinna Vaba Evangeeliumi kogudus (Hanson, 1996, lk 1). Järgmisel, 1927. aastal töötas ta Tartus, kuid Tallinna kogudusevanema Elof Hanssoni haigestumise tõttu pöördus pealinna tagasi, kus põhiliselt teenis kuni 1943. aastani (Brännström, 2013). Sel ajal oli koos misjonipunktide ja tööharudega koguduses üle 1500 liikme (Võitluste teedel, 1940, lk 58j). Voldemar Ölvingsson abiellus 7. veebruaril 1927. aastal Noa-Rootsist pärit Maria Sedmaniga. Nende perre sündis 1933. aastal poeg Egon (Hallman, 2013). Teise maailmasõja ajal peitis ta end nõukogude sõjaväe eest...

Read More