Welcome to Eelim!

Eelimi kiriku torni taastamist tutvustav video:


Tervitus sõpruskoguduselt Saksamaalt

AGA SINA!

Palve muutunud maailmas

Issand Jeesus, maailm on muutunud, olen ebakindel.
AGA SINA ütled: “Maailmas ahistatakse teid, aga mina olen maailma ära võitnud”. (Jh 16:33)

Issand, ma tunnen hirmu üksinduse ees. Ma ei tea, kui kaua suudan veel vastu pidada. AGA SINA, Jeesus oled öelnud: “Vaata, ma seisan ukse ees ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” (Ilm 3:20)

Issand, mul on hirm oma töökoha pärast, hirm inflatsiooni ees, hirm majanduskriisi ees. AGA SINA oled tõotanud: “Ma ei jäta sind maha.” (1 Ms 28:15)

Issand Jeesus, tunnen hirmu meie laste pärast: kas nad saavad kõigile muutustele vaatamata koolis hästi hakkama, kas nad on võimelised suhtlema? AGA SINA armastad lapsi eriliselt. Sa kaisutasid neid ja õnnistasid neid. (Mk 10:13-16)

Mul on mure meie koguduse pärast, meie kodugrupi pärast, meie laste-ja noortetöö pärast. AGA SINA oled tee ja juhid mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. (Ps 23:3)

Issand, ma ei näe läbi, mis on praeguste tervishoiusoovituste taga.
AGA SINA ütled: “Minu lambad kuulevad minu häält.” (Jh 10:27)

Issand, olen üle koormatud lugematute uudiste ja arvamuste tulvast. Ehtsad ja sensatsioonilised, tõesed ja valed-mida peaksin uskuma? AGA SINA oled andnud meile Püha Vaimu, Tõe Vaimu, kes juhatab meid kõige Tõe sisse. (Jh 16:13)

Kardan demokraatia kokkuvarisemist, kardan tulevikku Jumala vastase võimu all. AGA SINA tõotasid: “Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) “Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!” (Mt 24:35)

Jeesus, mul on hirm, et seda pandeemiat ei saadagi kontrolli alla, et ikka ja jälle tulevad uued haigused. Mul on hirm surma ees. AGA SINA oled öelnud: “Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Sina, Issand tuled jälle tagasi!” (Ilm 1:17-18)

Aamen.

23. jaanuari jumalateenistus Eelimi kirikus.

Eelimi kiriku torni taastamist tutvustav video:
20. juuni jumalateenistus.


Vabandame, ülekanne toimub täna vaid Facebooki vahendusel.

We are glad, that You have found Eelim church homepage.

In Tallinn downtown, Eelim church is oasis, where You can find life, peace and joy in the presence of the loving God.

Firstly named as Free Evangelical church of Tallinn, it was born in 2th February of 1926. In own sanctuary, named Eelim, congregation gathered at the last day of 1930 year. In soviet time congregation was compound into Oleviste Church in Tallinn. In new freedom time Eelim pentecostal church was restored by former members. Now more than 21 years has congregation worked, restored sanctuary and declared God`s salvation plan and Holy Spirit`s power in gospel.