Welcome to Eelim!

20. juuni jumalateenistus.


Pastori sõnum

“Üht ma olen palunud Jehoovalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Jehoova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehoova teenistuse armsust ja mõtiskleda tema templis!”
Ps 27:4
Kallis Eelimi kogudus ja sõbrad Kristuses,
on saabunud suvi ja puhkuste aeg. Paljud meist on eri paigus, kas Eestimaal või mujal maailmas puhkamas. Soovime kõikidele Jumala õnnistusi ja Tema kaitset! Ka meie puhkame oma kaunil kodumaal.
Aga see psalm kuningas Taavetilt ütleb, et kuigi me võime olla füüsiliselt eri paikades ja eraldatud üksteisest, on meile antud Jumala poolt see võimalus viibida iga päev Jehoova kojas ning tähele panna ja osa saada Jumala teenistuse armsusest ja mõtiskella! See tähendab osadust läbi Püha Vaimu oma Looja ja Isaga, kuulda Tema nõuandeid, siis on meil tõeline puhkus koos Temaga!
Tema erilist ligiolu teile soovides,
Marijana ja Olius!

JesusElab

Vabandame, ülekanne toimub täna vaid Facebooki vahendusel.

We are glad, that You have found Eelim church homepage.

In Tallinn downtown, Eelim church is oasis, where You can find life, peace and joy in the presence of the loving God.

Firstly named as Free Evangelical church of Tallinn, it was born in 2th February of 1926. In own sanctuary, named Eelim, congregation gathered at the last day of 1930 year. In soviet time congregation was compound into Oleviste Church in Tallinn. In new freedom time Eelim pentecostal church was restored by former members. Now more than 21 years has congregation worked, restored sanctuary and declared God`s salvation plan and Holy Spirit`s power in gospel.