Tere tulemast Eelimisse!

Pastori sõnum

“Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab igast rahvapõlvest teise!”
Laul 145:13
“Vaata, Jumal on suur ja meie ei mõista teda, tema aastate arv on uurimatu!”
Iiob 36:26

Armas Eelimi kogudus ja kõik kes seda loevad!
Aasta 2022 hakkab pea lõppema. Oleme ootuse-lootuse ajas. Advendi ajas nagu pühakiri seda ütleb. Mida meist keegi ootab või loodab? Maailm meie ümber müriseb ja uriseb nagu purskamist alustav vulkaan või hüppeks valmistuv röövloom. Iga normaalne inimene igatseb ja ootab rahu. Mida toob meile uus aasta 2023? Nagu kirjutatud, Tema aastate arv on uurimatu. Varsti on jõulud. Kas ainult päkapikud ja kingitused või midagi muud? Jah, on midagi, Keda meie ootame! See on meie Päästja Jeesuse Kristuse teine tulek, kelle sünnipäeva meie maailma kristlaskond tähistab. Jõululapsest on saanud Valitseja-Kuningas kelle valitsus kestab igast rahvapõlvest teise. Jumalariik tuleb ja Tema tahtmine sünnib.
Õnnistatud aasta lõppu ja aega, mida Jumal meile kingib.

Olius Thaling,
Advent 2022

Eelimi kiriku torni taastamist tutvustav video: