Tere tulemast Eelimisse!

24. oktoobri jumalateenistus Eelimi kirikus.

Eelimi kiriku torni taastamist tutvustav video:


Pastori sõnum

“Üht ma olen palunud Jehoovalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Jehoova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehoova teenistuse armsust ja mõtiskleda tema templis!”
Ps 27:4
Kallis Eelimi kogudus ja sõbrad Kristuses,
on saabunud suvi ja puhkuste aeg. Paljud meist on eri paigus, kas Eestimaal või mujal maailmas puhkamas. Soovime kõikidele Jumala õnnistusi ja Tema kaitset! Ka meie puhkame oma kaunil kodumaal.
Aga see psalm kuningas Taavetilt ütleb, et kuigi me võime olla füüsiliselt eri paikades ja eraldatud üksteisest, on meile antud Jumala poolt see võimalus viibida iga päev Jehoova kojas ning tähele panna ja osa saada Jumala teenistuse armsusest ja mõtiskella! See tähendab osadust läbi Püha Vaimu oma Looja ja Isaga, kuulda Tema nõuandeid, siis on meil tõeline puhkus koos Temaga!
Tema erilist ligiolu teile soovides,
Marijana ja Olius!

JesusElab