Ristimine 2020

Ristimine  2020

Oktoobri kuus toimus Eelimi koguduses vee-ristimise jumalateenistus. 5 Jumalaga lepitatud inimest said ristitud. Kaasa teenisid ka pastorid Oleviste kirikust, pastor Rein Uuemõis ja vanempastor Siim Teekel. Ristimise viis läbi Eelimi koguduse pastor Olius Thaling.Oli õnnistatud päev täis rõõmu ja Jumala lähedalolu! Kogu au ja tänu...

Read More

VIDEO: 1. advendi jumalateenistus ja ristimine

27. novembril leidis aset Eelimi kirikus 1. advendi jumalateenistus koos ristimisega. 8 inimest astus ristimisvette. Sellele eelneval reedel oli koguduse piiblitunni teemaks ristimine. Mõlemast sündmusest on võimalik osa saada siin.   Teenistus pühapäeval 27. novembril 2016.   Piiblitund “Ristimine” reedel 25. novembril http://www.eelim.ee/meedia/Praktiline_usuelu_Olius_Ristimine.mp3...

Read More

Taas külas Abeba Russom

  Eestit on taas külastamas jumalasulane Rootsist Abeba Russom. Ta teenib Eestimaa erinevates paikades 14. – 22. novembril. Kolmapäeval 18. novembril on ta külas Tallinna Eelimi kirikus. Abeba jagab Jumala sõna ja teenib abivajajaid palves ning prohvetliku tunnetussõnaga. Eelimi koguduses on õde Russom külas kolmandat korda ning alati on need teenistused olnud vaimulikult inspireerivad, täis usku ja Jumala reaalseid lahendusi. Palume, et ka sel korral võiks Jumala ligiolu ja vägi olla kogetav ning inimelusid...

Read More

Jutlustab ja teenib Abeba Russom

Kolmapäeval 25. märtsil kell 18:30 on Tallinna Eelimi Nelipüha kirikus külas Abeba Russom Rootsist Arken`i kogudusest. Abeba külastas ka Eelimi kogudust 22, mail 2014 aastal, kus peale jutlust ta teenis kogudust ja külalisi eespalves ja prohvetliku sõnaga. Kuula sõnumit Abeba Russom sõnum “Kelleks Sa oled...

Read More

VIDEO: Evangeelsed tervendus- ja vabastusteenistused

Laupäeval 22. nov. kell 17 ja pühapäeval 23 nov. kell 11 toimusid Eelimi nelipüha kirikus evangeelsed- tervendus- ja vabastusteenistused. Teenis Leedu nelipüha kiriku pastor Jevgenijus Semchenko koos abikaasaga. Pastor Jevgenijus jutlustas usus ja Püha Vaimu väes. Koosoleku lõpus teenis ta koos abikaasaga kõiki soovijaid palves. Paljud inimesed said Jumala poolt puudutatud ja abi. Mitmed on tunnistanud, et nende selg sai terveks, samuti palvetas pastor Jevgenijus koguduseõe eest, kes kannatas juba pikka aega vähi all. Järgmisel päeval haiglas näitas kompuuteruuring, et ihus ei ole enam haigust. Tänu Jumalale! Kui  Sina isiklikult või mõni tuttav sai abi mõnes terviseküsimuses nendel teenistustel, siis julgustan oma tunnistust ka meiega jagama. Kirjuta: kirik@eelim.ee.   Vaata teenistuste salvestusi   Teenistus laupäeval 22. novembril.   Teenistus pühapäeval 23. novembril.   Koosolekud salvestas Pildiraadio (Kuressaare...

Read More

Eelimi kiriku tornikiivri ja risti paigaldus

2. Augustil 2014 sai taas Eelimi kirik tagasi omale tornikiivri ja risti. Sündmuse kajastamiseks saatsime välja alljärgneva pressiteate: Laupäeval paigaldatakse Tallinna Eelimi kirikule tornikiiver ja rist. Laupäeval, 2. Augustil kell 10.00, aadressil Tatari tn. 52 toimub Tallinna Eelimi nelipüha kiriku tornikiivri ja risti taas paika tõstmine ja sisse õnnistamine. Eelimi kiriku pastori Olius Thaling sõnul on koguduse jaoks antud sündmus oluline samm hoone valmimisel. Kui senini ei seostanud paljud möödujad omanäolist hoonet Jumala teenimisega, siis paigaldatav rist ja torn tunnistavad selgelt, et tegu on kirikuga. Pastor Thaling selgitab, et kuigi torn saab kaunis, siis selle tippu ehtima jääv rist omab põhilist tähendust, mis kõneleb kristliku usu alusest. Algselt nimetatud Tallinna Vaba Evangeeliumi Kogudus pühakoda valmis 1930. aastal ning sai nime Elim. Hoones oli koos rõdudega 750 istekohta. Esimese vabariigi lõpuaastateks oli koguduse töö kasvanud ning liikmeid üle 1300. Eelimi kirik suleti nõukogude võimu poolt 1950. aasta sügisel ja liideti koos kuue teise Tallinna kogudusega Oleviste koguduseks. Natsionaliseerimise tulemusel eemaldati kirikult ka torn ja rist. 1993. aastal Eelimi kogudus taasasutati endiste liikmete poolt. Saadi tagasi ka oma kirik, mis oli tolleks ajaks ümber ehitatud korterelamuks. Alles 2002. aasta kevadel lahkus viimane sundüürnik hoonest. Alustati pühakoja renoveerimistöödega algse ruumilahenduse taastamiseks, kuid 17. oktoobril 2002. aastal toimus ulatuslik põleng, mille põhjuseks ilmselt kuritahtlik süütamine. Tänaseks on ülesehitustööd lõpusirgel, mille krooniks saab 2.augustil asetatud omale kohale torn koos ristiga. Torni valmimine sai teoks tänu Tallinna linna 10 000 € toetusele ja paljudele vabatahtlikele annetajatele. Täname südamest kõiki, kes on abikäe sirutanud. Üritust oli kohapeale tulnud jäädvustama Postimehe ajakirjanik ja fotograaf Martin Ilustrumm. Link Postimehe galeriile:...

Read More