VIDEO: Evangeelsed tervendus- ja vabastusteenistused

Jevgenijus kuulutus

Laupäeval 22. nov. kell 17 ja pühapäeval 23 nov. kell 11 toimusid Eelimi nelipüha kirikus evangeelsed- tervendus- ja vabastusteenistused. Teenis Leedu nelipüha kiriku pastor Jevgenijus Semchenko koos abikaasaga. Pastor Jevgenijus jutlustas usus ja Püha Vaimu väes. Koosoleku lõpus teenis ta koos abikaasaga kõiki soovijaid palves. Paljud inimesed said Jumala poolt puudutatud ja abi. Mitmed on tunnistanud, et nende selg sai terveks, samuti palvetas pastor Jevgenijus koguduseõe eest, kes kannatas juba pikka aega vähi all. Järgmisel päeval haiglas näitas kompuuteruuring, et ihus ei ole enam haigust. Tänu Jumalale!

Kui  Sina isiklikult või mõni tuttav sai abi mõnes terviseküsimuses nendel teenistustel, siis julgustan oma tunnistust ka meiega jagama. Kirjuta: kirik@eelim.ee.

 

Vaata teenistuste salvestusi

 

Teenistus laupäeval 22. novembril.

 

Teenistus pühapäeval 23. novembril.

 

Koosolekud salvestas Pildiraadio (Kuressaare Pereraadio).