Ristimine 2020

Ristimine  2020

Oktoobri kuus toimus Eelimi koguduses vee-ristimise jumalateenistus. 5 Jumalaga lepitatud inimest said ristitud. Kaasa teenisid ka pastorid Oleviste kirikust, pastor Rein Uuemõis ja vanempastor Siim Teekel. Ristimise viis läbi Eelimi koguduse pastor Olius Thaling.Oli õnnistatud päev täis rõõmu ja Jumala lähedalolu! Kogu au ja tänu...

Read More

Pastori sõnum: Oktoober 2018

Armas Eelimi kogudus ja sõbrad! Meie kallis Eestimaa vajab tungivamalt praegu kristlasi, kellel on aukartustäratav usk, rüvetamata pühadus ja märkimisväärne vaimulik jõud – kelle palved, usk, elu ja kuulutus on nii radikaalsed ja julged, et nad kutsuvad esile vaimulikke revolutsioone ja toovad uusi ajastuid nii üksikinimese, kui ka koguduse ellu Püha Vaimu väes. Ei piisa loomulikest võimetest ja kasvatuslikest eelistest. Peame olema need, kes lasevad end täielikult Jumalast juhtida, kellele Jumal võib välja valada oma Vaimu täiuse ja usaldada oma suured ülesanded. Jumal võib teha imet, kui Ta leiab vastavaid inimesi. Inimesed võivad teha imet, kui nad lasevad end Jumalast juhtida. Ja taolisi inimesi on olnud ja on praegugi! Palume, et nende arv ja jõud kasvaks – nende, kes on täiesti surnud endale ja maailmale ja kes on kõigest südamest andunud Jumalale. Jh 14:12. Ülirohkeid palveõnnistusi oktoobrikuus! Teie vend ja õde, Olius ja Marijana...

Read More

VIDEO: 1. advendi jumalateenistus ja ristimine

27. novembril leidis aset Eelimi kirikus 1. advendi jumalateenistus koos ristimisega. 8 inimest astus ristimisvette. Sellele eelneval reedel oli koguduse piiblitunni teemaks ristimine. Mõlemast sündmusest on võimalik osa saada siin.   Teenistus pühapäeval 27. novembril 2016.   Piiblitund “Ristimine” reedel 25. novembril http://www.eelim.ee/meedia/Praktiline_usuelu_Olius_Ristimine.mp3...

Read More

Taas külas Abeba Russom

  Eestit on taas külastamas jumalasulane Rootsist Abeba Russom. Ta teenib Eestimaa erinevates paikades 14. – 22. novembril. Kolmapäeval 18. novembril on ta külas Tallinna Eelimi kirikus. Abeba jagab Jumala sõna ja teenib abivajajaid palves ning prohvetliku tunnetussõnaga. Eelimi koguduses on õde Russom külas kolmandat korda ning alati on need teenistused olnud vaimulikult inspireerivad, täis usku ja Jumala reaalseid lahendusi. Palume, et ka sel korral võiks Jumala ligiolu ja vägi olla kogetav ning inimelusid...

Read More

Jutlustab ja teenib Abeba Russom

Kolmapäeval 25. märtsil kell 18:30 on Tallinna Eelimi Nelipüha kirikus külas Abeba Russom Rootsist Arken`i kogudusest. Abeba külastas ka Eelimi kogudust 22, mail 2014 aastal, kus peale jutlust ta teenis kogudust ja külalisi eespalves ja prohvetliku sõnaga. Kuula sõnumit Abeba Russom sõnum “Kelleks Sa oled...

Read More