Me usume

Tallinna Nelipühakogudus Eelim järgib oma usus ja kuulutuses nii ülemaailmselt kui eesti kristlaste ja koguduste poolt tunnustatud kahte üldkiriklikku usutunnistust: Apostellikku ja Nikaia usutunnistust.

Nendest usutunnistustest lähtuvalt väljendame oma usku järgnevalt:

 

1. Me usume, et Piibel on inspireeritud ja eksimatu Jumala sõna ( 2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21).

2. Me usume et on vaid üks Jumal igaveselt eksisteeriv kolmes isikus: Jumal-Isa, Jumal-Poeg ja Jumal Püha Vaim (Ef 4:5-6, 1 Mo 1:26, Matt 3:16-17).

3. Me usume Kristuse jumalikkusesse ( John 1:1-4, 10:30, Heb 1:1-5):

a)Ta sündis neitsist (Matt 1:18-25, Lk 1:30-35).
b)Ta eostati Püha Vaimu poolt (Matt 1:18-25, Lk 1:30-35).
c)Ta suri (Joh 19:30-35).
d)Ta tõusis üles surnuist ihulikult (Joh 20:25-29, Lk 24:36-40).
e)Ta võeti ihulikult taevasse (1 Ts 4.16-17, Ap 1:10-11).

4. Me usume koguduse ülesvõtmist ja Kristuse teist tulemist (1.Ts 4:16-17, Ap 1:10-11).

5. Me usume, et ainus vahend patust puhastatud saamiseks on usk Jeesuse hinnalisse veresse ja meeleparandus (Ap 3:19,Lk 24:47, Ef 1:7).

6. Me usume Püha Vaimu läbi asetleidvasse taastamisse, kus Jumala sõnal on eriline roll isiklikuks päästeks (Joh 3:3-5, Ef 5:25-27).

7. Me usume et Kristuse lunastustöö ristil tagas jumaliku tervise ihu jaoks ja pääste igaühe hingele kes usub (1 Pet 2:24, Ap 3:16,9:32-35).

8. Me usume et kui üksikisik võtab vastu Püha Vaimu, ta võtab vastu jumaliku võime kristlikuks teenimiseks ja tunnistamiseks (Ap 1:8,2:4,3:1-26,4:5-12).

9. Me usume Püha Vaimu pühitsevasse väesse (Rom 15:16, 1 Kor 6:11).

10.   Me usume päästetute ja kadunute viimast ülestõusmist, esimestele igavesele elule ja teisele igaveseks hukatuseks (Ilm 20:11-15, 1 Kor 15:12-23).