Tere tulemast Eelimisse!

Tänase ülekande vaatamiseks kerige lehte allapoole!
Aitäh!

Tervitus sõpruskoguduselt Saksamaalt

AGA SINA!

Palve muutunud maailmas

Issand Jeesus, maailm on muutunud, olen ebakindel.
AGA SINA ütled: “Maailmas ahistatakse teid, aga mina olen maailma ära võitnud”. (Jh 16:33)

Issand, ma tunnen hirmu üksinduse ees. Ma ei tea, kui kaua suudan veel vastu pidada. AGA SINA, Jeesus oled öelnud: “Vaata, ma seisan ukse ees ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” (Ilm 3:20)

Issand, mul on hirm oma töökoha pärast, hirm inflatsiooni ees, hirm majanduskriisi ees. AGA SINA oled tõotanud: “Ma ei jäta sind maha.” (1 Ms 28:15)

Issand Jeesus, tunnen hirmu meie laste pärast: kas nad saavad kõigile muutustele vaatamata koolis hästi hakkama, kas nad on võimelised suhtlema? AGA SINA armastad lapsi eriliselt. Sa kaisutasid neid ja õnnistasid neid. (Mk 10:13-16)

Mul on mure meie koguduse pärast, meie kodugrupi pärast, meie laste-ja noortetöö pärast. AGA SINA oled tee ja juhid mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. (Ps 23:3)

Issand, ma ei näe läbi, mis on praeguste tervishoiusoovituste taga.
AGA SINA ütled: “Minu lambad kuulevad minu häält.” (Jh 10:27)

Issand, olen üle koormatud lugematute uudiste ja arvamuste tulvast. Ehtsad ja sensatsioonilised, tõesed ja valed-mida peaksin uskuma? AGA SINA oled andnud meile Püha Vaimu, Tõe Vaimu, kes juhatab meid kõige Tõe sisse. (Jh 16:13)

Kardan demokraatia kokkuvarisemist, kardan tulevikku Jumala vastase võimu all. AGA SINA tõotasid: “Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) “Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!” (Mt 24:35)

Jeesus, mul on hirm, et seda pandeemiat ei saadagi kontrolli alla, et ikka ja jälle tulevad uued haigused. Mul on hirm surma ees. AGA SINA oled öelnud: “Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Sina, Issand tuled jälle tagasi!” (Ilm 1:17-18)

Aamen.

16. jaanuari jumalateenistus Eelimi kirikus.

Eelimi kiriku torni taastamist tutvustav video:


Pastori sõnum

„Neil aegadel ei olnud rahu minejal ega tulijal, sest suur segadus valitses kõigi maade elanike hulgas. Rahvas purustas rahvast ja linn linna, sest Jumal tegi nad rahutuks kõiksugu hädade läbi. Aga teie olge vahvad ja ärge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu!”
2 Aj 15: 5-7

Armas Eelimi kogudus,

Pea lõpeb see aasta. Varsti ootame jõulupühi. Kõik on ju hea nagu vanasti – aga midagi ei ole hea – valitseb rahutus kõigi maade elanike hulgas. Jumala Sõna tuletab meile meelde, et selliseid aegu on ka varem olnud, aga midagi Ta ütleb veel – kuidas nendes aegades olla. „Teie olge vahvad ja ärge laske oma käsi (palvekäsi) lõdvaks, sest teie tööl on tasu!“ Leiame, et paremat ega õigemat soovitust ei saa olla, sest seda annab Jumal ise. Teeme ka meie nii!

Õnnistatud 2021. aasta lõppu ja algavat uut aastat!
Olius ja Marijana