Tere tulemast!

Meil on hea meel, et oled leidnud Eelimi kodulehe.


Igal pühapäeval algusega kell 11 ja kolmapäeval algusega kell 18 toimuvad Eelimi kirikus PALVE-JUMALATEENISTUSED.
Kutsume kõiki, kellel on valu südames ärkamise pärast Eestimaal, tuleme ja hüüame ühispalves Jumala poole. Jumal ootab seda meilt!
Kui meie, Tema rahvas, kellele on pandud Tema nimi, alandame ennast ja palvetame ja otsime Tema palet ning pöördume oma kurjadelt teedelt, siis Jumal vastab ja päästab selle maa…
2. Ajaraamat 7:14
Eelimi koguduse vennad, õed.


PASTORI SÕNUM

Jeesus ütles: „Minu riik ei ole sellest maailmast.“ (Jh 18:36 a)

Algusest peale kuni surmani rääkis Jeesus Jumala riigist – see on elukvaliteet, mis tuleb omandada otsekohe. Elu, millest Jeesus rääkis, erineb täiesti selle maailma elust ning seal valitseb hoopis teistsugune ellusuhtumine, teistsugune iseloom ja põhimõtted.

Jeesuse eesmärk ei olnud üksnes sellest rääkida ja seda elu kvaliteeti kirjeldada, vaid Jumala riiki esindada nii, et igaüks võiks seda ise kogeda. Jumala riik tähendab elada maa peal niisamuti nagu taevas. Ta on tulnud selleks, et meil võiks olla niisugune elu ja kõike ülirohkesti. Ta ei ütelnud, et Jumala riik seisneb sekeldamises ja rabelemises, vaid tegi väga selgeks, et Tema ise ongi see elu – võimalus elada Temas ning Tema väe läbi, mitte oma jõust! Meie, kes oleme kogenud päästmist, teame, et Jumala riik on juba tulnud – meie sisse ja meie kaudu.

Meie elu peab olema nagu sool – elu sool pimedas, näljases ja patuses maailmas. Jumala riiki ei saa varjata, sest see on valgus ja sina, kallis õde ja vend, särad nagu „linn, mis asub mäe otsas“.

Elades oma elu Kristuse poolt volitatuna tähendab rajada Jumala riiki maa peal nii nagu taevas.

Elada Jumala riigile kohast elu, tähendab lubada Jeesusel elada Tema elu meie sees ja meie läbi!

Palume üheskoos: „Sinu riik tulgu ja Sinu tahtmine sündigu!“ – minu elus ja minu elu läbi! (Mt 6:10)


Tallinna kesklinnas asuv Eelimi kirik on oaasiks, kus Sina võid leida elu, rahu ja rõõmu armastava Jumala ligiolus.

Algse nimega Tallinna Vaba Evangeeliumi kogudus sündis 2. veebruaril 1926. aastal. Päris oma pühakojas, mis sai nimeks Eelim, koguneti 1930. aasta viimasel päeval. Kuigi nõukogude korra ajal oli kogudus liidetud Tallinna Oleviste kirikuga, siis Eesti vabanedes paljud endised liikmed Jumala juhtimisel ja armus taastasid ajaloolise Eelimi nelipüha kiriku. Nüüd  juba üle 21 aasta on kogudus taas tegutsenud, taastanud pühakoja ja kuulutanud Jumala päästeplaani ning Püha Vaimu väe rõõmusõnumit.