Tere tulemast Eelimisse!

9. augusti jumalateenistus, jutlustab Taavi Kalvik

 


Palverinne

Kolmapäeva õhtuti olid Eelimi kirikus palvekoosolekud. Praegu on need peatatud eriolukorra tõttu. Teame, et Jumal kuuleb palveid. Ta kuuleb kui palvetad üksi oma kambris, ta kuuleb kui kaks või kolm on tema nimel koos, või kogunevad hulgad.
Kutsume sind KOLMAPÄEVA ÕHTUTI KELL 19.00 osa võtma ühisest tunniajasest palverindest Eestimaa eest! Selleks me ei kogune kirikus, vaid leia isiklikult omale sobiv koht, kas kodus või looduses või mujal.
Hingevaenlane tahab meie maale peale suruda lootusetust, hirmu ja surma, aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti (Jh.10:10).
Jumal kuuleb, ta vastab, ta saadab palvete peale korda suuri ja väikseid asju!
… aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb Tn. 11:32b.


PASTORI SÕNUM

„…Ent ta palugu usus, ilma kahtlemata; sest kes kahtleb, sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab.
Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt;“

Jk 1:6-7

Armas Eelimi kogudus ja sõber!

Käesolev aeg ja olukord kogu maailmas kutsub meid, kristlasi, erilisele isikliku osaduse otsimisele Jeesusega. Kui sa ei kahtle ja usud seda, mida palud Jeesuse tahte kohaselt, on sulle kindlus ja turvalisus antud Tema poolt. Milline on meie isiklik vahekord elava Jumalaga? Jeesus on meie parim abimees ja sõber. Tema armastus katab kõik meie vajadused. Olge kõik õnnistatud ja kaetud Tema armuga.

Teie Olius ja Marijana

oliusmarijana4