Tere tulemast!

Meil on hea meel, et oled leidnud Eelimi kodulehe.


Igal pühapäeval algusega kell 11 toimuvad Eelimi kirikus
PALVE-JUMALATEENISTUSED.
Kutsume kõiki, kellel on valu südames ärkamise pärast Eestimaal, tuleme ja hüüame ühispalves Jumala poole. Jumal ootab seda meilt!
Kui meie, Tema rahvas, kellele on pandud Tema nimi, alandame ennast ja palvetame ja otsime Tema palet ning pöördume oma kurjadelt teedelt, siis Jumal vastab ja päästab selle maa…
2. Ajaraamat 7:14
Eelimi koguduse vennad, õed.


PASTORI SÕNUM

Kallid Eelimi koguduse Jumala lapsed ja sõbrad!
„… meil on sündinud laps – Poeg on meile antud … kellele pannakse nimeks: IMELINE …“ (Js 9:5)
Vana heebrea keeles „imeline“ tähendab – ainuke, eriline. Kui kaunisti ja täpselt iseloomustab see sõna meie Päästjat Jeesust Kristust. Kogu universumis ei ole ega ei saa olema kedagi Temale võrdset ja sarnast. Kõik, mis Piiblis oli seotud Jeesusega, oli imeline:
1. Tema sünd oli imeline – ei verest, ei liha tahtest, ega mehe tahtest, vaid Jumalast.
2. Tema elu oli imeline – patuta ja Tema suust ei leitud pettust.
3. Tema surm oli imeline – mitte õigete, vaid patuste eest.
4. Tema ülestõusmine oli imeline – võit surma, kuradi ja patu üle.
5. Tema Taevasse minek oli imeline – selle läbi on kinnitatud Tema valitsus nii Taevas kui ka maa peal.
Jeesus elab ja võib ka täna päästa kõiki, kes Tema läbi tulevad Jumala juurde.
Armsad, terve inimkonna jaoks on lähenemas veel üks sündmus, mis on samuti imeline – Jeesuse teine tulek!
Esimene kord ta tuli, et päästa kadunuid ja patuseid, teine kord – et võtta päästetud Taeva koju ning mõista kohut patuse maailma üle. Jah, Ta võib tulla igal hetkel! Äkitselt! Kõik märgid, mis räägivad sellest, täituvad juba meie silme all.
Kallis sõber, kas oled valmis selleks hetkeks? Kui ei, siis täna on see võimalus. Kummarda Tema ees, tunnista oma pattu ja võta usus vastu andestus Tema käest. Siis Tema, kelle nimi on IMELINE, peseb imeliselt Sinu südame lumest valgemaks. Ainult puhtad südamed pärivad Taevariigi.
Jeesus ütleb: „Tõesti, ma tulen varsti!“ Aamen, tule, Issand Jeesus! (Ilm 22:20)
Rahulikku ootuse aega ja rõõmsat Kristuse sünnipäeva!

Soovivad armastusega südames ja palvekätel teid kandes,
karjased Marijana ja OliusThaling


Tallinna kesklinnas asuv Eelimi kirik on oaasiks, kus Sina võid leida elu, rahu ja rõõmu armastava Jumala ligiolus.

Algse nimega Tallinna Vaba Evangeeliumi kogudus sündis 2. veebruaril 1926. aastal. Päris oma pühakojas, mis sai nimeks Eelim, koguneti 1930. aasta viimasel päeval. Kuigi nõukogude korra ajal oli kogudus liidetud Tallinna Oleviste kirikuga, siis Eesti vabanedes paljud endised liikmed Jumala juhtimisel ja armus taastasid ajaloolise Eelimi nelipüha kiriku. Nüüd  juba üle 21 aasta on kogudus taas tegutsenud, taastanud pühakoja ja kuulutanud Jumala päästeplaani ning Püha Vaimu väe rõõmusõnumit.